O nás

Naše ordinace je zaměřena na léčebnou, preventivní a poradenskou činnost v oboru všeobecné praktické lékařství. Péči poskytuje jeden lékař a jedna diplomovaná zdravotní sestra.

Lékař: MUDr. Kordíková Marie - FVL UK ukončila v roce 1981, atestaci z všeobecného lékařství získala v roce 1990, v současné praxi všeobecného lékaře v Praze 5 Stodůlkách pracuje od roku 1993 dosud. V roce 2004 se stala školitelem v oboru VPL ( všeobecného praktického lékařství ). Od roku 2006 splnila ordinace MUDr. Kordíkové podmínky pro získání Akreditace ve VPL od MZ ČR. K udělené akreditaci je možná v ordinaci přítomnost 1 rezidentního lékaře pracujícího pod dohledem v rámci předatestační přípravy. Dále má ordinace dohodu s II. LF UK o možné výuce mediků II. LF UK.

Sestra: Monika Kordíková, absolvovala SZŠ 1983, pracovala v lůžkových zařízeních FNM, pracovala jako sestra v DP do konce roku 2005. Od 1.1.2006 pracuje jako registrovaná sestra v ordinaci MUDr. Kordíkové dosud

Služby

 • Vlídné zacházení.
 • Možnost objednání na určitou hodinu.
 • Odběry krve v naší ordinaci.
 • Očkování proti tetanu, chřipce, pneumokokům apod.
 • Pracovně lékařské služby.
 • Vyšetření pro ŘP, potravinářský a zbrojní průkaz.
 • Předoperační vyšetření.
 • Návštěvní službu u pacientů doma v indikovaných případech.
 • Posudková činnost pro PSSZ.
 • Standartní vybavení ze zákona - Tonometr, glukometr, optotypy.
 • EKG přístroj
 • Měřič saturace O2.
 • Břišní ultrasonograf.
 • Přístroj na měření ABI.
 • Přístroj na měření CRP, kvantitativního FOBu - stolice na OK.
 • Přístroj na měření INR – při léčbě Warfarinem.
 • Rozbor moči na močovém analyzátoru.

Galerie

Kontakty

Najdete nás na adrese Hostinského 7/1536, 155 00 Praha 5 - Stodůlky. Objednat se můžete na tel.: 251 614 549 nebo na mob: 602 979 781.

Ordinační hodiny

OD - DO Pro objednané
pondělí 06:30 - 10:30 10:30 - 12:30
úterý 12:00 - 16:00 16:00 - 18:00
středa 06:30 - 10:30 10:30 - 12:30
čtvrtek 12:00 - 16:00 16:00 - 18:00
pátek 06:30 - 10:30 10:30 - 12:30